Уважаеми колеги,

 

Химическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски" благодари на всички участници и гости на

10-та научна конференция по Химия с международно участие, 

която  се проведе на 09-11 октомври 2016 г. в гр. Пловдив,

Парк хотел Санкт Петербург.

 

Специални благодарности към нашите спонсори

Книжката с резюметата от конференцията може да свалите от тук

Снимки от събитието могат да бъдат намерени на:

https://photo.uni-plovdiv.net/ksx/2016/10cc/

и

http://uni-plovdiv.net/10ccpics

  
55 години 
обучение по химия в Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
  25 години
Химически факултет при Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"