ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател

доц. д-р Гинка Антова    

Членове:

Ирина Кожухарова - секретар 

доц. д-р Стоянка Атанасова

гл. ас. д-р Деяна Георгиева

гл. ас. д-р Димитър Петров

гл. ас. д-р Кирила Стойнова

гл. ас. д-р Жана Петкова

гл. ас. д-р Станимир Манолов

e-mail за връзка с членовете

на организационния комитет:

10cc @ uni-plovdiv.net

 

 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Проф. д-р Антонио Каналс

(Университет в Аликанте, Испания)

Чл. кор. Проф. дхн Димитър Цалев 

(Софийски университет „Св. Кл. Охридски")

Доц. д-р Мурат Туркюлмаз 

(Тракийски университет, Одрин, Турция)

Доц. д-р Ферхат Карабулут

(Тракийски университет, Одрин, Турция)

Проф. дхн Георги Андреев

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Проф. д-р Магдален Златанов

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Проф. д-р Илиян Иванов

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Доц. д-р Кирил Гавазов

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Доц. д-р Йорданка Димова

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Доц. д-р Виолета Стефанова

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Доц. д-р Елена Хорозова

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Доц. д-р Боян Боянов

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")