Важни срокове

 

Попълване на регистрационна форма в сайта на конференцията до 17.06.2016г.  

!! Срокът за попълване на регистрационната форма е удължен до 30.06.2016 г. !!

До 04.07.2016г. ще получите потвърждение от организационния комитет за приемане на заявеното участие. 

Краен срок за представяне на резюме на материала - 25.07.2016г.  

В периода от 1.09.2016 до 23.09.2016г. може да извършите заплащане на регистрационната такса на посочената в този сайт сметка. Заплащане на място не е възможно.

Регистрация на участниците ще се извършва на 9.10.2016 - 10.10.2016г. 

Краен срок за изпращане на материалите за публикуване в "Bulgarian chemical communications" - 11.11.2016